Archiwum 20 lipca 2015


lip 20 2015 Odkurzacze przemysłowe
Komentarze: 0

Czym są odkurzacze przemysłowe ATEX?

Wśród szerokiej gamy odkurzaczy przemysłowych są również te, z certyfikatem ATEX. Czym jest ten atest i czy jest on dla nas ważny? Może jest zwykłym kodem, który tak naprawdę jest zbędny?Nie, jest to bardzo ważna charakterystyka dla sprzętu.

Sam skrót Atex, pochodzi z kraju z Napoleona i w rozwinięciu wygląda on w ten sposób  Atmosphères Explosibles. ATEX jest dyrektywą wprowadzoną przez Unię, którą oznaczamy
sprzęt, który spełnił wyśrubowane normy dotyczące stref zagrożonych wybuchem. Obowiązują
one wszystkie państwa członkowskie. Mogą być one dopełniane przez każdy kraj z osobna, jeśli
jakiś aspekt nie jest zawarty w tekście dyrektywy, a posiada ją lokalne prawodawstwo. Nie mogą
być jednak sprzeczne z unijnym aktem. Zanim jednak sprzęt będzie mógł się cieszyć tym atestem,
musi otrzymać znak CE. Żeby go dostać musi przejść testy z udziałem tzw. „osób trzecich”.

Dzięki powstaniu ATEX, zaistniała łatwiejsza wymiana urządzeń objętych tą dyrektywą. Samą
uchwałę dzielimy na dwie mniejsze. Na 94/9/EC, która obejmuje maszyny pracujące w strefach
zagrożeń wybuchem, oraz na 1999/92/EC, która omawia minimalne wymagania dotyczące
bezpieczeństwa w miejscach zagrożonych wybuchem. Istnieje kilka podziałów maszyn objętych
ATEXem. Pierwszą z nich jest klasa temperatur w której bierzemy pod uwagę temperatury
powierzchni oraz zapłonu gazu. Drugim sposobem podziału są rodzaje zagrożeń. Wyróżniamy w
nim dwa „G” i „D”. „G” odnosi się do gazów, cieczy oraz oparów, a „D” do palnych pyłów.

Obydwa rodzaje zagrożeń charakteryzuję się rodzajem stref, do których przyporządkowuje się
urządzenie. Każdą z nich cechują dwa aspekty: występowanie atmosfery wybuchowej i w jakim
stopniu może ono wystąpić. Występowanie może być ciągłe, sporadyczne bądź rzadkie. Może ono
trwać przez długi czas, może pojawić się w normalnych warunkach lub nie występować lub bardzo
krótko.

Urządzenia z certyfikatem ATEX dzielimy na dwa rodzaje:

• Pierwszy model służy o pracy w kopalniach, nie tylko pod ziemią ale również w strefach
naziemnych. Są to miejsca zagrożone wybuchem metanu albo pyłu węglowego.

• Drugi rodzaj dotyczy miejsc, w których występuje wybuch gazów, par, mgieł i pyłów,
które dzielimy również według podgrup chemicznych.

Dzielimy je również na dwie klasyfikacji dotyczące zabezpieczeń mechanicznych. Są to:

• IP – związana z wnikaniem do obudowy ciał stałych oraz cieczy,
• IK – związana z zabezpieczeniem przed uderzeniami.

Tak pokrótce wygląda charakterystyka urządzeń z atestem ATEX. Przy ich zakupie bądź
wynajmie trzeba koniecznie sprawdzać powyższe parametry, aby odpowiednio dostosować sprzęt
do naszych wymagań.